Преводи

Легализации и Заверки

Застраховки

Автобусни билети за Европа

 • преводи и легализация

Служители


ET "Даниел Комерс – Поля Петрова" непрекъснато е в процес на селектиране и подбиране на персонал за работа в двата офиса на дружеството. Ако за Вас представлява интерес нашата дейност, от информацията по-долу можете да придобиете представа какви са задълженията и изискванията към нашите сътрудници:

Основни задължения:

 • Отговаря за успешната комуникация с клиентите на фирмата;
 • Превежда документи;
 • Проверява вече преведени документи;
 • Подготвя документи за внасяне по инстанции;
 • Сключва застрахователни договори и подготвя необходимата документация за отчитането им, както и да извършва самото отчитане.


 • Изисквания към кандидата:
 • Владеене на английски или друг чужд език, удостоверен с международно признат сертификат или друг документ (владеенето на втори чужд език, удостоверен със сертификат, ще се счита за предимство);
 • Отлични компютърни умения (E-mail, Internet браузъри, Microsoft Office – Word & Excel, Adobe Acrobat);
 • Добра комуникативност и работа в екип;
 • Организираност и самодисциплинираност;
 • Умения за спазване на крайни срокове.


 • Ако мислите, че се вписвате в тези изисквания и сте мотивиран да поемете горепосочените задължения, ще се радваме да се свържете с нас, за да обсъдим възможностите за съвместна работа.