Преводи

Легализации и Заверки

Застраховки

Автобусни билети за Европа

 • полезни връзки

Полезни връзки


По-долу ще намерите адреси и препратки, които биха могли да Ви бъдат от полза в търсенето на конкретна информация, касаеща документи за/от чужбина и институции в/извън Република България:


 • Хагска конвенция
  Web: http://www.hcch.net

 • Народно събрание
  София 1000
  пл. "Народно събрание"
  тел.: (02) 9 39 39
  Web: http://www.parliament.bg

 • Президент на Република България
  София 1123
  бул. "Княз Дондуков" 2
  Web: http://www.president.bg

 • Министерски съвет
  София 1194
  бул. "Княз Дондуков" 1
  тел.: (02) 940 29 99
  факс: (02) 980 20 56
  Web: http://www.government.bg

 • Българска народна банка
  София 1000
  пл. "Княз Александър I" 1
  тел.: (02) 9 14 59 (централа)
  факс: (02) 980 24 25; 980 64 93
  Web: http://www.bnb.bg

 • Министерство на въшните работи на Република България
  София 1032
  ул. "Ал. Жендов" 2
  тел.: (02) 7 14 31
  факс: (02) 70 30 41
  Web: http://www.mfa.government.bg

 • Министерство на правосъдието на Република България
  София 1040
  ул. "Славянска" 1
  тел.: (02) 92 37 555
  факс: (02) 98 74 398
  E-mail: pr@justice.government.bg
  Web: http://www.mjeli.government.bg

 • Министерство на образованието, младежта и науката на Република България
  София 1055
  бул. "Княз Дондуков" 2-А
  тел.: (02) 921 77 99
  факс: (02) 921 77 44
  Web: http://www.minedu.government.bg

 • Министерство на вътрешните работи
  София 1000
  ул. "Шести септември" 29
  тел.: (02) 987 75 11 (централа), 82 20 14, 82 40 47, 87 79 67
  факс: (02) 987 79 67
  телекс: 2 34 35
  Web: http://www.mvr.bg

 • Министерство на културата
  София 1056
  бул. "Ал. Стамболийски" 17
  тел.: (02) 989 48 38
  факс: (02) 987 89 26
  Web: http://www.mc.government.bg

 • Министерство на финансите
  София 1028
  ул. "Г. С. Раковски" 102
  тел.: (02) 9 85 91
  факс: (02) 987 20 53
  телекс: 22 727
  Web: http://www.minfin.bg

 • Министерство на здравеопазването
  София 1054
  пл. "Света Неделя" 5; бул. "Ал. Стамболийски" 39
  тел.: (02) 981 01 11
  факс: (02) 981 18 30
  Web: http://www.mh.government.bg

 • Министерство на земеделието и храните
  София 1040
  бул. "Христо Ботев" 55
  тел.: (02) 985 11 199
  факс: (02)980 62 56
  Web: http://www.mzh.government.bg

 • Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
  София 1052
  ул. "Славянска" 8
  тел.: (02) 940 71
  тел./факс: (02) 987 64 88
  факс: (02) 988 55 32
  Web: http://www.mi.government.bg

 • Министерство на труда и социалната политика
  София 1051
  ул. "Триадица" 2
  тел.: (02) 8119 443
  факс: (02) 986 13 18, 988 44 05
  Е-mail: mlsp@mlsp.government.bg
  Web: http://www.mlsp.government.bg

 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  София 1088
  ул. "Св. св. Кирил и Методий" 17-19
  тел.: (02) 9 40 59
  факс: (02) 987 58 56
  телекс: 2 21 82
  Web: http://www.mrrb.government.bg

 • Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
  София 1000
  ул. "Дякон Игнатий" 9
  тел.: (02) 940 97 71, 940 96 40, 987 57 50
  тел./факс: (02) 988 53 29
  факс: (02) 988 50 94, 987 39 16
  Web: http://www.mtitc.government.bg

 • Министерство на околната среда и водите
  София 1000
  ул. "Уилям Гладстон" 67
  тел.: (02) 940 60 00
  факс: (02) 988 59 13, 986 25 33
  Web: http://www.moew.government.bg

 • Министерство на отбраната
  София 1092
  ул. "Васил Левски" 3
  тел.: (02) 54 60 01
  факс: (02) 987 32 28
  Web: http://www.md.government.bg

 • Агенция по вписванията
  София
  кв. Гео Милев, ул. "Елисавета Багряна" 20 (срещу I-во РПУ)
  тел.: (02) 9486 181
  факс: (02) 9486 194, 9486 166
  E-mail: office@registryagency.bg
  Web: http://www.registryagency.bg
  За информация относно ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
  тел.: (02)94 86 168, 94 86 206, 94 86 181
  За информация относно РЕГИСТЪР БУЛСТАТ
  тел.: (02) 94 86 215, 94 86 204, 94 86 202, 94 86 205
  За Интернет клиенти:
  (02) 94 86 220, 94 86 224
  За информация относно ИМОТЕН РЕГИСТЪР
  тел. централа: (02)981 33 48, 981 37 49, 981 34 05, 981 37 14 и вътр.
  102, 109, 117, 119, 120, 122, 123, 124

 • Агенция по обществени поръчки
  София 1000
  ул. "Леге" 4
  тел.: (02) 940 70 50
  факс: (02) 940 70 52
  E-mail: aop@aop.bg
  Web: http://www.aop.bg

 • Национален осигурителен институт
  София 1303
  бул. "Александър Стамболийски" 62-64
  тел.: (02) 926 10 10
  E-mail: NOI@nssi.bg
  Web: http://www.noi.bg

 • Национален статистически институт
  София 1038
  ул. "Панайот Волов" 2
  тел.: (02) 4 34 01, 44 31 19
  факс: (02) 44 33 95
  Web: http://www.nsi.bg

 • Национална агенция за приходите
  София 1000
  бул. "Дондуков" 52
  тел.: (02) 988 40 40 30 65
  Web: http://www.nap.bg

 • Българска академия на науките
  София 1040
  ул. "15 ноември" 1
  тел.: (02) 979 53 33; (02) 979 52 23
  Web: http://www.bas.bg

 • Български лекарски съюз
  София 1431
  бул. "Акад. Иван Гешов" 15
  тел.: (02) 954 11 86; (02) 954 11 26;
  (02) 954 11 81; (02) 954 11 69
  Web: http://www.blsbg.com