Преводи

Легализации и Заверки

Застраховки

Автобусни билети за Европа

  • преводи и легализация
  • преводи

Преводи


Писмен превод

ЕТ “Даниел Комерс – Поля Петрова” извършва преводи от/на следните 36 езика:


английски италиански португалски
немски испански турски
руски фенски гръцки
холандски чешки словашки
словенски сръбски хърватски
македонски румънски унгарски
шведски датски норвежки
полски украински молдовски
арменски арабски латвийски
иврит японски латински
китайски виeтнамски фински
персийски фламандски каталунски


Писмените преводи могат най-общо да бъдат разделени в две категории:

  • Оторизиран превод представлява превод, извършен от заклет преводач към Дирекция "Консулски отношения" на МВнР на Република България, разпечатан на фирмена бланка, прикрепен към оригиналния документ или негово копие, с положен подпис, печат и клетвена декларация на преводача за верността на превода. Обикновено така се оформят документи за тръжни процедури, програми на ЕС и други, за които това е необходимо.
  • Превод за лично ползване представлява превод, извършен от заклет преводач, но без да бъде оформен според изискванията за легализация или оторизиран превод.

  • Устни преводи

  • Симултанният превод е вид устен превод, който се извършва в момента на говоренето. Обикновено се реализира от двама преводачи, тъй като по своята същност е доста отговорен, имайки предвид по-напрегнатите условия за работа. Той е особено подходящ за международни конференции, семинари, симпозиуми, конгреси, PR мероприятия и други. Естеството на работа предполага наличието на съответната техника - кабини, слушалки, микрофони и т.н.
  • Консекутивният превод е устен превод, при който изказването на говорещия се превежда на части: преводачът изчаква говорещия да направи пауза и тогава превежда казаното. Този тип превод обикновено се използва при преговори, работни срещи, семинари, изповядване на сделки и заверка на пълномощни пред нотариус, придружаване при пътувания в страната и чужбина, болнични заведения и др.
  • Симултанните и консекутивните преводи ще бъдат обект на допълнително договаряне за всеки конкретен случай.