Преводи

Легализации и Заверки

Застраховки

Автобусни билети за Европа

  • преводи и легализация
  • заверки и застраховки

Клиенти и партньори


Клиенти и партньори на ЕТ "Даниел Комерс – Поля Петрова" са както фирми и дружества от частния сектор, така и държавни ведомства, агенции, посолства и мисии. Клиенти на фирмата са и представителства и местни клонове на големи международни компании. С оглед осигуряване на пълна конфиденциалност и коректност към нашите клиенти, както и в съответствие с нормативната уредба на Република България, политиката на дружеството включва поемане на ангажимент към всеки клиент да не бъде разкривано публично от нас нито неговото име, нито информация, с която неизбежно сме се сдобили при извършването на преводните услуги за него.