Преводи

Легализации и Заверки

Застраховки

Автобусни билети за Европа

  • заверки и застраховки
  • заверки и застраховки

Застраховки


ЕТ "Даниел Комерс – Поля Петрова" има сключени договори за агенство с някои от водещите застрахователни компании в България и осъществява посредничество при сключването на застрахователни договори.


Видовете застраховки, които предлагаме са:

  • "Гражданска отговорност на автомобилистите"
  • "Каско на МПС"
  • "Помощ при пътуване в чужбина"
  • "Медицински разходи при злополука и заболяване за чужденци", които пребивават краткосрочно в Република България
  • "Професионална отговорност на физически и юридически лица при изпълнение на съответната дейност" (напр. проектанти; консултанти; строители; нотариуси; застрахователни брокери; адвокати; частен съдебен изпълнител; синдик; регистрирани одитори; архитекти и инженери; експерт-счетоводители; лекари и стоматолози; лица, извършващи действия по кадастъра; лица, извършващи частна медицинска практика; технически надзор на СПО; и други)

  • Експертизата на дружеството е най-вече в застрахователния продукт "Помощ при пътуване в чужбина" (или т.н. "Медицински разноски при пътуване в чужбина"), тъй като дълги години продаваме и консултираме клиенти по този продукт. Запознати сме с особеностите, условията и размерът на покритие на застраховката, изисквани от някои от посолствата в България.