Преводи

Легализации и Заверки

Застраховки

Автобусни билети за Европа

  • преводи и легализация

Често задавани въпроси


ВЪПРОС: Какво представлява "легализация"?

ОТГОВОР: Легализация представлява заверяването на даден документ от компетентните институции и крайната му заверка в Дирекция "Консулски отношения" към МВнР на Република България.


ВЪПРОС: Какво представлява "оторизиран превод"?

ОТГОВОР: Оторизиран превод означава извършване на превод, който след това бива оформен по следния начин: преводът се разпечатва на бланка на фирмата, прикачва се към оригинала (или копието) и след това се поставя печат на фирмата, декларация за верността на превода и подпис на преводача. В повечето случаи, "оторизиран превод" е необходим при участие в обществени поръчки, но въпреки това трябва да бъде уточнено предварително с изискващата институция кои документи как трябва да бъдат оформени, за да бъдат избегнати недоразумения.


ВЪПРОС: Каква e цената за превод и легализация на документ?

ОТГОВОР: Всеки документ е много различен и като обем (което рефлектира върху цената на превода) и като институции, през които следва да премине (което рефлектира върху цената на легализацията), и зависи също така и от срока, за който трябва да бъде завършена поръчката. И за да не се получават недоразумения, Ви молим или да ни се обадите, или да ни изпратите заявка чрез нашия уеб-сайт.


ВЪПРОС: Kолко време е необходимо за превода и легализацията на един документ?

ОТГОВОР: Времето, необходимо за превод и легализация зависи от обема и вида на документа (тъй като различните документи трябва да бъдат заверени от различни институции) и за да бъдем максимално коректни в срока, Ви умоляваме да ни се обадите или да ни изпратите заявка чрез нашия сайт и тогава ще можем да Ви информираме колко време ще отнема услугата.


ВЪПРОС: Какво представлява "Апостил"?

ОТГОВОР: "Апостил" е печат, който се поставя от различни институции в България и чужбина, в зависимост от вида на документа. "Апостилът" представлява печат с десет точки (виж тук), който удостоверява истинността на подписа на лицето, което е издало документа.


ВЪПРОС: Къде се поставя Апостил в България и в чужбина?

ОТГОВОР: В България Апостил поставят Министерство на външните работи и Министерство на правосъдието (отново в зависимост от документа). В чужбина различни институции поставят апостил върху различните документи. Подробен списък с държавите и институциите, които извършват тази услуга може да бъде открит на този адрес.


ВЪПРОС: Как трябва бъде оформен един документ, преди да ни бъде донесен за превод и легализация?

ОТГОВОР: Всеки документ преминава през различни фази и различни ведомства преди да бъде готов за окончателна легализация. И тъй като видовете документи са много различни и строго индивидуални, ние ще се радваме да ни потърсите и да Ви дадем насоки и информация за това как да подготвите документите си още преди да сте дошли при нас.


ВЪПРОС: Какво значение има дали Република България има сключена правна спогодба за признаване на документи с друга държава?

ОТГОВОР: Когато Република България има сключена правна спогодба с друга държава, това означава, че документите, издадени от официални институции и лица в едната държава следва да бъдат признати в другата без поставяне на Апостил. Често обаче се случва клиенти да искат и поставянето на Апостил, тъй като е имало случаи, в които е изискан Апостил върху документите от официални власти, въпреки наличието на спогодба за правна помощ. Списък на държавите, с които България има спогодба за правна помощ може да откриете тук.