Преводи

Легализации и Заверки

Застраховки

Автобусни билети за Европа

  • преводи и легализация
  • заверки и застраховки

Преводачи на свободна практика


ET "Даниел Комерс – Поля Петрова" непрекъснато допълва своя списък от заклети преводачи към Дирекция "Консулски отношения" към Министерство на външните работи, за да може да подобрява качеството на услугата, която предлага. Ако притежавате сертификат за владеене на поне един чужд език (списък на документите, удостоверяващи владеене на чужд език, признати от МВнР може да видите тук) и имате желание да се присъедините към нас като преводач на свободна практика – моля свържете се с нас, за да обсъдим възможностите да си сътрудничим.