Преводи

Легализации и Заверки

Застраховки

Автобусни билети за Европа

  • заверки и застраховки
  • преводи и легализация

За Даниел Комерс


Добре дошли на интернет-страницата на ЕТ "Даниел Комерс – Поля Петрова"
ET "Даниел Комерс – Поля Петрова" е дружество, което е специализирано в преводни услуги и всички видове заверки и легализации на документи. Сред основните дейности на дружеството са писмени и устни преводи, оторизирани преводи, експресни преводи, заверки и легализации на документи в български държавни институции и учреждения, както и в чуждестранни посолства и мисии в Република България; сключване на застраховки и продажба на автобусни билети за Европа.

Преводи

image

ЕТ "Даниел Комерс – Поля Петрова" извършва преводи от/на 36 езика. Писмените преводи могат най-общо да бъдат разделени в две категории: Оторизиран превод представлява превод, извършен от заклет преводач към Дирекция "Консулски отношения" на МВнР на Република България, разпечатан на фирмена бланка, прикрепен към оригиналния документ или негово копие, с положен подпис, печат и клетвена декларация на преводача за верността на превода. Обикновено така се оформят документи за тръжни процедури, програми на ЕС и други, за които това е необходимо.


Легализации

image

Легализацията на официалните документи представлява надлежното заверяване на съответния документ с цел използването му на територията на Република България или чужбина, съгласно българското и международното законодателство.

Ние консултираме как следва да бъде издаден всеки един документ за целите на официалната му легализация и извършваме всички необходими заверки в различните министерства, дирекции на държавни ведомства, агенции, Дирекция "Консулски отношения" на МВнР на Република България, чуждестранни консулства и дипломатически мисии със седалище в гр. София.


Застраховки

image

ЕТ "Даниел Комерс – Поля Петрова" има сключени договори за агенство с някои от водещите застрахователни компании в България и осъществява посредничество при сключването на застрахователни договори.

Експертизата на дружеството е най-вече в застрахователния продукт "Помощ при пътуване в чужбина" (или т.н. "Медицински разноски при пътуване в чужбина"), тъй като дълги години продаваме и консултираме клиенти по този продукт. Запознати сме с особеностите, условията и размерът на покритие на застраховката, изисквани от някои от посолствата в България.